آخرین اخبار

برگزاری مراسم بزرگداشت روز شهداء در دانشکده فنی و ...

ما سینه زدیم ، بی صدا باریدند از هرچه که دم زدیم آنها دیدند ما مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس شهداء را چیدند

  آمار سایت

  4
  آنــلاین
  4
  امــروز
  4
  دیـــروز
  246
  مــاه جــاری